Teshale Hailie

Teshale Biazen

Teshale Hailie undervisar på Allmän kurs på Sankt Ignatios Folkhögskola. Förutom sitt engagemang i kyrkan är Teshale Biazen en driven entreprenör och lärare. Han har en kandidatexamen från Debube University i Etiopien och har fortsatt sina studier i Sverige. Han har en masterexamen från Blekinge Tekniska Högskola och en masterexamen från Mittuniversitetet. Han har även läst det ettåriga introduktionsprogrammet på Sankt Ignatios. 

Han ser Sankt Ignatios som ett framtida center för ortodox utbildning och hoppas att den ortodoxa världen genom denna plattform, via god kommunikation och ödmjuk förståelse, ska kunna mötas för att lösa sina konflikter.

Roll

Lärare

E-post

teshale.hailie@sanktignatios.org

English