Osäkerhetens dimension

Sankt Ignatios folkhögskola samarbetar med Paideia folkhögskola i projektet ”Osäkerhetens dimension”. Både Sankt Ignatios och Paideia representerar religiösa minoritetsgrupper i ett till stor del sekulariserat Sverige och delar utgångspunkt vad gäller religiös tro och praktik och vilken plats dessa har i samhälle och kultur. 

I en tid då politiker runt om i världen lockar med populistisk retorik för att säkra valsegrar, och regeringar försöker underminera de grundläggande rättigheter som demokratin bygger på, jobbar vi tillsammans med Paideia folkhögskola för att hjälpa våra studenter att fördjupa deras förståelse och uppskattning för demokratin samt uppmärksamma dem på vad som stärker och underminerar den.

Projektet ”Osäkerhetens dimension” bygger på arbeten av den judiska filosofen Hannah Arendt. Hon flydde från det nazistiska förtrycket i Tyskland till USA under andra världskriget och ägnade sedan resten av sitt liv åt att forska om fascismens ursprung liksom om andra ”demokratifiender”. Hon specialiserade sina studier på hur flyktingar och asylsökande bemöts och på hur populistisk retorik kan skapa en hotfull miljö för ”utomstående” och invandrare – något hon själv upplevt som flykting i USA. Hennes bok The Origins of Totalitarianism and The Human Condition har blivit en klassisk guide för dem som vill förstå hoten mot demokratin och de mänskliga faktorer som försvagar den. 

Projektet är en del i en pågående utbildning om demokratin på våra två skolor. Vi hoppas att det även leder till något som kan användas inom annan bredare utbildning i Sverige framöver. 

English