Swedish version coming soon

Församlingsprästprogram i tewahedotraditionen

Detta program förser deltagarna med den kunskap, vägledning och struktur som är nödvändig för den intellektuella och personliga utveckling som krävs för en tjänst som församlingspräst i den ortodoxa tewahedokyrkan. Denna tvååriga kurs hålls på tigrinja och amarinja och kräver ingen kunskap i svenska eller engelska men den kan kombineras med Allmän kurs och där kommer engelska och svenska att användas.

I programmet ingår avancerad ge'ez och zema (liturgi och hymner) vilket ger deltagarna möjlighet att utföra sakramentala och liturgiska uppgifter, samt åtta moduler som läses över två år, (år 1:) dogmatik, kyrkohistoria I, bibelvetenskap och patristik; (år 2:) kyrkohistoria II, kyrkorätt och administration, ecklesiologi och homiletik.

Efter fullgjort program ska deltagarna kunna utföra kyrkans sakramentala handlingar enligt tewahedotraditionen samt kunna förstå och sköta kyrkans administration inom en lokal församling enligt kyrkorätten. Deltagarna kommer dessutom att ha möjlighet att utveckla sina pastorala kunskaper genom att arbeta tillsammans med andra studenter under ledning av erfarna lärare.

För att kunna bli antagen till detta program måste den sökande med fullgott resultat ha läst diakonprogrammet i tewahedotraditionen eller motsvarande liturgiska studier.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 2–3 år

Studietakt:  Deltid (50%) eller heltid (100%)

Studietider: Dagtid
Undervisningstyp: Campus
Undervisningsspråk: Tigrinja och svenska eller amarinja och svenska
Studieplats: Campus Södertälje

Nivå: Seminarienivå som kan kombineras med Allmän kurs

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter:

Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios Folkhögskola: Studenter måste betala en serviceavgift. Heltidskurser på campus: 1200 kr per kurs/termin. Deltidskurser på campus (50%): 600 kr per kurs/termin. 

SV