Sök
Stäng denna sökruta.

Våra mål

Utbildning och bildning

Stiftelsen Sankt Ignatios grundades i för att ge utbildning och bildning för de ortodoxa kyrkorna i Sverige. Skapandet av en ny folkhögskola var ett uttalande om förtroende för bildningens makt att berika kyrkornas liv och även en bekräftelse av de ortodoxa kyrkornas roll i det svenska samhället.

I stiftelsens ursprungliga styrelse satt var och en av de fyra huvudsakliga ortodoxa traditioner som är verksamma i Sverige representerade. De grundande medlemmarna var, biskop Abakir, hierark för den koptiska kyrkan, och även av den eritreanska Tewahedo ortodoxa kyrkan i Skandinavien, biskop Benjamin Atas från den syrisk-ortodoxa kyrkan, biskop Dositej från den serbiska ortodoxa kyrkan, och Makarie från den rumänsk-ortodoxa kyrkan. 

Samarbete

Det andra målet är att uppmuntra ett större samarbete och förståelse mellan olika ortodoxa traditioner, särskilt mellan de ortodoxa kyrkor som vanligtvis betecknas som "östortodoxa" (de tidigare bysantinska kejserliga kyrkorna, inklusive de av slavisk, hellenisk och georgisk härkomst) och de som ofta betecknas som "orientaliska" Ortodoxa kyrkor (koptisk-ortodoxa, syrisk-ortodoxa och tewahedo-ortodoxa). Sankt Ignatios är unik genom att vara den enda ortodoxa institutionen i världen där studenter från alla dessa traditioner lär sig och studerar tillsammans på lika villkor.

Koptisk ortodox och Syrisk ortodox student deltar i ett seminarie på masterutbildningen vid Sankt Ignatios.

Sankt Ignatios orden

Stiftelsens tredje syfte är att uppmärksamma de som gjort betydande insatser för ortodoxa kyrkan eller till forskningen inom området öst kyrkliga studier. Varje år delar stiftelsen ut en medalj, Sankt Ignatios Orden, till en värdig mottagare, vald av styrelsen.

För en lista över mottagare följ länken nedan

Fr. Andrew Louth and Fr. Cyril Hovorun at the Sigtuna conference

Professor Andrew Louth, vid utdelandet av Sankt Ignatios orden i Sigtuna 2019.

English