Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Ortodox Hagiologi: "Fruktansvärd är du, Gud, i din helgedom" (Ps. 68:36)

Berättelser om helgon och samlingar av deras biografier har varit ett av de viktigaste inslagen i bildandet av den ortodoxa teologiska traditionen, särskilt i dess liturgiska liv. Dessa berättelser har påverkat strukturella liturgiska element som hymnologi och ikonologi, och har också haft ett inspirerande inflytande på präster och lekmän. Denna kurs undersöker hur hagiografiska texter och berättelser används inom kyrkliga samfund, med särskilt fokus på hur dessa texter inspirerar, påverkar till olika former av andlig tillväxt bland de troende. Eleverna kommer att läras att identifiera de olika formerna av hagiografisk berättelse, och hur begreppen martyria (vittnande), moral (etik) och andlig tillväxt (metanoia) kan tillämpas på strukturerna i läsarnas liv, särskilt med avseende på församlingsgemenskaper. En viktig aspekt av kursen är helgonens inflytelserika (didaktiska) roll i kyrkan, och den inverkan hagiografiska texter utövar på personlig andlig utveckling (teosis). 

Vid slutet av kursen kommer studenten att kunna:

  • Visa en fördjupad förståelse för olika uttryck för de hagiografiska källorna. 
  • Visa avancerad insikt i hur olika ortodoxa helgon har bevittnat sin trofasthet mot Kristus och kyrkan och har blivit "påverkare" för framtida generationer av troende. 
  • Demonstrera förmågan att koppla samman berättelserna och de liturgiska psalmerna från helgonens liv till deras vardagliga upplevelser. 
  • Reflektera kritiskt över sambanden mellan en hymnologi på helgens högtidsdag, den liturgiska kalendern, hagiografiska texter, helgonets ikon och den teologiska innebörden av helgens högtidsdag. 

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: Två semester

Studietakt: Deltid (50 %)

Studietider: Dagtid
Undervisningstyp: Distans (online) med vissa möten
Undervisningsspråk: Serbiska

Nivå: Seminarienivå

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.


Avgifter på Sankt Ignatios folkhögskola
:
Studenter måste betala en serviceavgift. Serviceavgiften för detta program är 400 SEK per termin.

English