fbpx

fr. Serafim Smensgård

Jag heter Serafim Smensgård och är utbildningsansvarig för allmän kurs på Sankt Ignatios folkhögskola, där jag även undervisar i engelska. Jag har studerat litteratur och moderna språk, samt ägnat mig åt östkyrkliga studier. Jag tjänstgör även som präst i Heliga Annas Ortodoxa församling i Stockholm. Parallellt med tjänsterna på folkhögskolan och i kyrkan försöker jag att utveckla mitt intresse för fotokonst, primärt analoga mellanformatsporträtt. När det gäller utbildning är jag övertygad om att relationer och humor är grundläggande i skapandet av en positiv och trygg miljö för lärande.

Tjänst

Föreståndaren för allmän kurs; Lärare

Email

serafim.smensgard@sanktignatios.org

SV
EN SV