Dr. Sara Gehlin

Dr. Sara Gehlin är lektor vid Enskilda högskolan Stockholm. Hon undervisar inom högskolans alla tre avdelningar, Östkyrkliga studier, Religionsvetenskap och teologi och Mänskliga rättigheter. 

Sara disputerade år 2016 vid Centrum för teologi och religionsvetenskap i Lund på en avhandling om teologins roll i fredsbyggande processer. Därefter har hon arbetat som forskare vid Svenska kyrkans forskningsenhet i Uppsala och som post doc-forskare inom det tvärvetenskapliga projektet ”Reason and Religious Recognition” vid Teologiska fakulteten, Helsingfors universitet. I sin forskning inriktar hon sig på fredsfrågans roll inom ekumeniken, ekumenisk och interreligiös dialog, den ekumeniska rörelsens historia, religion och konfliktlösning samt mötet mellan feministteologi och fredsteologi. Under senare tid har hon även ägnat sitt skrivande åt den receptiva ekumeniken. Hon är med i EHS och Sveriges kristna råds pågående arbete kring den receptiva ekumeniken och har även varit aktiv i rådets missionsteologiska arbetsgrupp. Sedan år 2015 är hon sakkunnig i Kyrkornas världsråds kommission för ekumenisk utbildning och fortbildning. Bland Saras senaste publikationer finns boken Pathways for Theology in Peacebuilding: Ecumenical Approaches for Just Peace (Leiden: Brill, 2020).      

Publikationer och föreläsningar

Tjänst

Lektor vid Teologiska Högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)

E-post

sara.gehlin@sanktignatios.org

SV