Dr. Miriam Lindgren Hjälm

Dr. Miriam Lindgren Hjälm

Miriam Hjälm är är studierektor och verksamhetschef vid avdelningen för Östkyrkliga studier vid Teologiska högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm), samt vid Sankt Ignatios College.Hon är lektor vid avdelningen för Östkyrkliga studier vid Teologiska Högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) där hon undervisar i biblisk hebreiska, religionshistoria (främst judendom och islam) samt kurser i hur heliga texter har använts och tolkats i östkyrklig kristendom.

Hon har en masterexamen i orientaliska studier vid Uppsala universitet och examen från ett ettårigt program vid Hebrew university. Hon lade fram sin doktorsavhandling i semitiska språk vid Uppsala universitet 2015. Hennes avhandling Christian Arabic Versions of Daniel (Brill: 2016), fokuserade på översättningstekniker och manuskriptbeskrivningar i arabiska versioner av Daniel. De metoder som användes i översättningen baserades på, och jämfördes med, en studie i judisk-arabiska översättningar utförda av hennes handledare, professor Meira Polliack (Tel Aviv University). 2015 flyttade Miriam till Munchen (Ludwig-Maximilian university) och anslöts sig till projektet Biblia Arabica där hon utvecklade sitt arbete med att lokalisera, systematisera och analysera arabiska bibelöversättningar (https://biblia-arabica.com/).

Hon har tidigare undervisat i hebreiska vid Uppsala universitet samt vid Ludwig Maximilian University och har undervisat i semitiska språk som syriska och arabiska samt hållit kurser som relaterar till språkanvändarnas historia och kultur.

Miriam arbetar med ett forskningsprojekt som är sponsrat av Swedish Research Council (2017-01630). I projektet studeras olika aspekter av ”bibelteologi” i tidiga arabiska texter, som bibelkommentarer och utvecklingen av bibelkanon. Hon intresserar sig även för judisk-kristna relationer under islamskt styre och hur sådana relationer uttrycks i polemiska och exegetiska skrifter.https://www.swecris.se/betasearch/details/project/201701630VR?lang=en)

Hon är involverad i projektet “Retracing Connections: Byzantine Storyworlds” som är sponsrat av Riksbankens Jubileumsfond. (https://www.rj.se/en/anslag/2019/retracing-connections-byzantine-storyworlds-in-greek-arabic-georgian-and-old-slavonic-c.-950–c.-1100/).

Miriam är för närvarande ordförande i Heliga Anna av Novgorod ortodoxa församling Stockholm-Uppsala.

Hennes vision är att studera, sprida kunskap och skapa intresse för den östkyrkliga traditionen, speciellt den med rötter i mellanöstern, och de kulturer den växte fram i.

Ansvarig för akademiska konferenser

Presentation av internationell konferenser

Publikationer och konferensbidrag

Roll

Lektor vid Sankt Ignatios College och avdelningen för Östkyrkliga studier, Teologiska högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)

E-post

miriam.hjalm@sanktignatios.org

SV