Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Biblical Exegesis (Serbian Orthodox church)

Biblical Exegesis (Serbian Orthodox Church)

Den bibliska texten är ett av de äldsta trosuttrycken och en av grunderna för den kristna teologin. Men just för att det är en uråldrig text är den ofta svår att tolka, särskilt för en oerfaren läsare, och därför räcker det inte att bara läsa den – läsaren behöver understand Det. För att citera Jesus Kristus: "Låt läsaren förstå det" (Mark 13:14). 

Syftet med denna kurs är att deltagarna ska utforska hur man läser och förstår kyrkans heliga skrifter. Kursen består av gruppföreläsningar varje vecka. Genom dessa föreläsningar får studenterna lära sig olika tolkningsmetoder och hur man applicerar dem på texten. Målet med kursen är att deltagarna ska lära sig att läsa och tolka Bibeln på ett ansvarsfullt sätt, att de ska förstå dess centrala budskap och huvudteman samt att de ska förstå Bibelns värde i kyrkans liv och i sina egna liv .

Under kursen kommer deltagarna att fokusera på de viktigaste teman (främst efter bibliska läsningar under det liturgiska året) från Gamla och Nya testamentet, och diskutera de teologiska tolkningarna, deras historiska betydelser, inbördes samband och moderna tolkningar.

 Under den här kursen kommer deltagarna att utforska vad Bibeln är och vad dess roll i kyrkan är. De kommer att lära sig grundläggande tolkningsmetoder (d.v.s. hur man närmar sig texten), hur man läser och förstår de mest lästa bibelställena samt att lära känna bibeltolkningens historia (patristisk och modern).

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: Två semester

Studietakt: Deltid (50 %)

Studietider: Dagtid
Undervisningstyp: Distans (online)
Undervisningsspråk: Serbiska

Nivå: Förberedande

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.


Avgifter på Sankt Ignatios folkhögskola
:
Studenter måste betala en serviceavgift. Serviceavgiften för detta program är 400 SEK per termin.

English