Allmänkurs Grund (100%) 2023-2024

En kurs för dig som inte har gått klart svensk grundskola eller motsvarande i annat land. Du förbereder dig för studier på Allmän kurs på gymnasial nivå eller annan utbildn ing på gymnasial nivå. Vi fokuserar framför allt på ökade kunskaper i svenska som andraspråk (på grundläggande nivå), och på hur det svenska samhället fungerar.


Ämneskurser (obs: kan läsas som teman inom annat ämne):
• Svenska grund/Svenska som andraspråk grund
• Samhällskunskap grund
• Matematik grund
• Engelska grund

Snabbfakta

Längd: 1-3 ar (beroende pa tidigare studier eller arbetslivserfarenhet)
Studietakt:

100 %

Undervisningstyp: Campus
Undervisningsspråk: Svenska
Studieplats: Södertälje
Nivå:

Grundniva/SeQF 2 (kursen forbereder for studier pa gymnasial niva)

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Sprakkunskaper i svenska motsvarande minst SFI C/A2 i GERS

 

Ovrigt: Deltagarna har mojlighet att fa sprakstod av larare med arabiska eller
amarinja som modersmal.

English