Allmän kurs Grund (50 %) profil Östkyrkliga studier (50 %) 2023-2024

En kurs för dig som vill lära dig mer om Ortodox kyrklig tradition och samtidigt få grundläggande behörighet till studier på gymnasial nivå. Du läser Allmän kurs på grundnivå (50 %) och profilämnen (50 %) från utbudet av kurser på Sankt Ignatios College där du kan fördjupa dig inom tre-kyrkotraditioner: Tewahedo, Syrisk eller Bysantinsk.

Programmet hjälper dig också att förstå det svenska samhället bättre.


Alla läser följande obligatoriska ämneskurser på 50 % (obs: kan läsas som teman inom annat ämne):
• Svenska/Svenska som andraspråk grund
• Samhällskunskap grund
• Matematik grund
• Engelska grund


Utöver detta läser du kurser på 50 % på Sankt Ignatios College, till exempel:
• Kyrkospråk: Geez, Klassisk Syriska, Grekiska eller Kyrkoslaviska
• Kyrkomusik inom din egen tradition
• Introduktion till Ortodox teologi

Observera att vissa kurser inom Sankt Ignatios College kräver vissa förkunskaper. Du kan därför bli rekommenderad till en annan än den först valda kursen.

Snabbfakta

Längd: 1-3 år (beroende på tidigare studier eller arbetslivserfarenhet)
Studietakt:

100 %

Studietider: Dagtid
Undervisningstyp: Campus
Undervisningsspråk: Svenska
Studieplats: Södertälje
Nivå:

Grundnivå/SeQF 2 (kursen förbereder för studier på gymnasial nivå)

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Språkkunskaper i svenska motsvarande minst SFI C/A2 i GERS

English