Allmän kurs Grund (50 %) profil Östkyrkliga studier (50 %) 

En kurs för dig som vill lära dig mer om Ortodox kyrklig tradition och samtidigt få grundläggande behörighet till studier på gymnasial nivå. Du läser Allmän kurs på grundnivå (50 %) och profilämnen (50 %) från utbudet av kurser på Sankt Ignatios College där du kan fördjupa dig inom tre-kyrkotraditioner: Tewahedo, Syrisk eller Bysantinsk.

Programmet hjälper dig också att förstå det svenska samhället bättre.


Alla läser följande obligatoriska ämneskurser på 50 % (obs: kan läsas som teman inom annat ämne):
• Svenska/Svenska som andraspråk grund
• Samhällskunskap grund
• Matematik grund
• Engelska grund


Utöver detta läser du kurser på 50 % på Sankt Ignatios College, till exempel:
• Kyrkospråk: Geez, Klassisk Syriska, Grekiska eller Kyrkoslaviska
• Kyrkomusik inom din egen tradition
• Introduktion till Ortodox teologi

Observera att vissa kurser inom Sankt Ignatios College kräver vissa förkunskaper. Du kan därför bli rekommenderad till en annan än den först valda kursen.

Snabbfakta

Längd: 1-3 år (beroende på tidigare studier eller arbetslivserfarenhet)
Studietakt:

100 %

Studietider: Dagtid
Undervisningstyp: Campus
Undervisningsspråk: Svenska
Studieplats: Södertälje
Nivå:

Grundnivå/SeQF 2 (kursen förbereder för studier på gymnasial nivå)

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Språkkunskaper i svenska motsvarande minst SFI C/A2 i GERS

English