Abate Gobena

fader Abate Gobena

Abate Gobena undervisar i patristisk och Östkyrklig kristen teologi (tewahedo) vid Sankt Ignatios tewahedo-ortodoxa seminarium. Han har en kandidatexamen vid Holy Trinity Theology College i Addis Ababa, Etiopien, där han även undervisat. Hans forskningsintresse inriktar sig på eko-teologi, kyrkohistoria, patristik och hagiografi. Han är för närvarande doktorandstudent vid Teologiska Högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm). Fader Abate bor i London och tjänstgör där som präst i den etiopiska tewahedo-ortodoxa kyrkan.

Fader Abate har en kandidatexamen i Agro-Engineering and Mechanization vid Hawassa University i Etiopien, en kandidatexamen i Biodiversity Conservation vid Gottingen University i Tyskland, en master i Hållbar utveckling vid Middlesex University i England och en master i Skogs- och naturvård vid Sverige Lantbruksuniversitet. 

Han är engagerad i flera forskningsprojekt: Eco-Theology and Environmental Ethics (ECOTHEE-2019); Sustainable Alternatives for Poverty Reduction & Eco-Justice (SAPREJ-2020); European Academy of Religion (EuARe-2020) Bologna.

”En teolog ber i sanning, och den som ber i sanning är teolog.” – Sankt Efraim

Roll

Folkhögskoleärare; doktorand; tillhör avdelningskollegiet för östkyrkliga studier vid Teologiska högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) 

E-post

abate.gobena@sanktignatios.org

English