Allmän kurs Yrkeshögskoleförberedande – profil Assistans inom LSS och Äldreomsorg

Övergripande läranderesultat 

Kunskaper

 • Visa breddade kunskaper om funktionsvariationer, LSS-lagen, äldreomsorg, mänskliga rättigheter, funktionssätt, vård, omsorg och hälsopromotion; kunskaper om hur fakta kan samlas, sammanställas och redovisas.
 • Visa kunskaper om vilken roll tidigare erfarenhet och kunskap spelar för vuxnas lärande och levnadssituation.
 • Visa på grundläggande kunskaper om demokratiska processer och arbetsformer.

Färdigheter och förmågor

 • Tillämpa angivna metoder och verktyg för att utföra tilldelade uppgifter inom områden som rör funktionsvariation, hälsopromotion och omvårdnad; deltagaren kan följa instruktioner och beskrivningar inom arbets- och studieområdet, söka och kritiskt bearbeta fakta inom kursens ämnesområden.
 • Visa på förmåga till analys, bearbetning och överblick.
 • Förstå och kommunicera på svenska i tal och skrift i olika sammanhang och för olika syften.
 • Planera och genomföra en eller flera sociala och pedagogiska aktiviteter för en individel eller i grupp under sin LIA-period.

Kompetenser (ansvar och självständighet)

 • Utföra praktik och studier med viss självständighet och ta ansvar för enklare uppgifter, samarbeta under ledning, medverka till gemensamma resultat och värdera hur de egna uppgifterna utförts.
 • Visa på grundläggande kunskaper om inlärning och studieteknik.
 • Visa på grundläggande kunskaper om självskattning som verktyg för inlärning och personlig utveckling.
 • Sätta egna mål för sin personliga och yrkesmässiga utveckling.
 • Visa ökad självkännedom i relation till andra och förmåga att hålla ett professionellt förhållningssätt i arbete med människor.

 • Behandla andra med respekt och beakta andras personliga integritet samt ta egna initiativ till att delta i olika sammanhang, även sådana som medför ett ökat personligt eller kollektivt ansvar.
 • Ta emot och ge andra konstruktiv återkoppling.

Ämnen som ingår i kursen

Behörighetsgivande ämnen

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

Samhällskunskap 1a1

Matematik 1a, 1b eller 1c

Engelska 5

Kost och hälsa

Grundläggande vård och omsorg


Icke-behörighetsgivande ämnen

Arbete inom LSS – Att arbeta med personlig assistans

Arbete inom Äldreomsorg

Lärande i Arbete (LIA-praktik)

Mänskliga rättigheter och funktionsrätt

Quick Facts

Length: 1-3 år
Study Pace:

100%

Teaching Hours: Dagtid
Type of Instruction: På campus
Language of Instruction: Svenska
Location: Södertälje
Level:

Gymnasial nivå/SeQF 4 (obs: Individuella anpassningar kan göras för deltagare som behöver läsa delar av programmet på grundläggande nivå)

Organizer: Sankt Ignatios Folkhögskola
Requirements:

Svensk grundskola eller allmän kurs grund på folkhögskola

Svenska