Allmän kurs – Yrkeshögskoleförberedande (100 %) 2023-2024

En kurs som förbereder dig för för studier på yrkeshögskola. Vi fokuserar framför allt på ökade kunskaper i svenska som andraspråk och på hur det svenska samhället fungerar.

Ämneskurser (obs: kan läsas som tema inom annat ämne):
• Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
• Samhällskunskap lal
• Religionskunskap 1
• Historia lal
• Matematik 1
• Engelska 5
• Naturkunskap lal

Quick Facts

Length: 1,5-3 år
Study Pace:

100%

Teaching Hours: Daytime
Type of Instruction: On-campus
Language of Instruction: Svenska
Location: Södertälje
Level:

Gymnasial nivå/SeQF 4

Organizer: Sankt Ignatios folkhögskola
Requirements:

Svensk grundskola eller Allmän kurs grund på folkhögskola

Svenska