Allmän kurs – Högskoleförberedande (SeQf4)

Övergripande läranderesultat

Kunskaper
● Visa på fördjupade kunskaper inom flera arbets- eller studieområden, kunskaper om modeller och metoder inom de aktuella arbets- eller studieområdena.
● Visa på kunskaper i att samla in fakta, samt sammanställa och redovisa dessa
● Visa på kunskaper om vilken roll tidigare erfarenhet och kunskap spelar för vuxnas  lärande


Färdigheter
● Välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller, material, verktyg och metoder inom ett arbets- eller studieområde, kommunicera på minst ett främmande språk inom aktuellt arbets- eller studieområde.
● Förstå och följa instruktioner och beskrivningar i sina uppgifter och slutföra uppgiften inom given tidsram
● Söka och kritiskt bearbeta fakta i sina uppgifter
● Planera sina studier och projekt såväl individuellt som i grupp
● Planera och genomföra sociala och pedagogisk aktiviteter
● Använda sig av olika vanligt förekommande digitala verktyg
● Aktivt delta i demokratiska processer och arbetsformer


Ansvar och självständighet
● Ta initiativ, reflektera, organisera och genomföra arbete och studier självständigt, självständigt; behandla innehåll i ett arbets- eller studieområde som kan leda till vidare lärande och professionell utveckling; kritiskt värdera och förhålla sig självständig till valet av källor; värdera och dra slutsatser av egna och gemensamma resultat; ta ansvar i samarbete med andra och i begränsad utsträckning leda och utvärdera andras arbete.
● Visa på fördjupade kunskaper om inlärning och studieteknik
● Visa på fördjupade kunskaper om självskattning som verktyg för inlärning och personlig utveckling


Social förmåga
● Värdera och dra slutsatser av egna och gemensamma resultat i sina uppgifter samt ta emot och ge andra konstruktiv återkoppling
● Ta ansvar i samarbetet med andra i sina uppgifter
● Sätta egna mål för sin personliga utveckling och utmana sig själva att pröva på nya erfarenheter
● Behandla andra med respekt och beakta andras personliga integritet
● Ta egna initiativ till att delta i olika sammanhang, även sådana som medför ett ökat personligt eller kollektivt ansvar


Ämnen som ingår i kursen

Behörighetsgivande ämnen (obs: kan läsas som teman inom annat ämne)

  • Svenska 1, 2, 3/Svenska som andraspråk 1, 2, 3
  • Samhällskunskap lal (möjlighet till Samhällskunskap 1a2)
  • Religionskunskap 1 (möjlighet till Religionskunskap 2)
  • Matematik 1a, 1b, eller 1c (möjlighet till Matematik 2a, 2b eller 2c)
  • Engelska 5, 6 (möjlighet till Engelska 7)
  • Historia lal
  • Naturkunskap lal (möjlighet till Nk 1a2)
  • Möjlighet till Filosofi 1
  • Möjlighet till Psykologi 1

Icke-behörighetsgivande ämnen

Träning och hälsa

Quick Facts

Length: 1-3 år (beroende på tidigare studier eller arbetslivserfarenhet)
Study Pace:

100%

Teaching Hours: Dagtid
Type of Instruction: På campus
Language of Instruction: Svenska
Location: Södertälje
Level:

Gymnasial nivå/SeQF 4

Requirements:

Svensk grundskola eller Allmän kurs grund på folkhögskola

Svenska