Allmän kurs Grund (SeQF 2)

Övergripande läranderesultat

 

Kunskaper
● Visa breddade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde samt kunskaper om hur fakta kan samlas, sammanställas och redovisas.
● Visa på kunskaper om vilken roll tidigare erfarenhet och kunskap spelar för vuxnas lärande.
● Visa på grundläggande kunskaper om demokratiska processer och arbetsformer.

 

Färdigheter och förmågor
● Tillämpa angivna regler, metoder och verktyg för att utföra tilldelade uppgifter; följa instruktioner och beskrivningar inom ett arbets- eller studieområde; söka och kritiskt bearbeta fakta inom flera arbets- eller studieområden.
● Visa på förmåga till analys, bearbetning och överblick.
● Förstå och kommunicera på svenska i tal och skrift i olika sammanhang och för olika syften och i relation till olika ämnen.
● Planera och genomföra sociala och pedagogiska aktiviteter.

 

Kompetenser (ansvar och självständighet)
● Utföra arbete eller studier med viss självständighet och ta ansvar för enklare uppgifter; samarbeta under ledning och medverka till gemensamma resultat samt värdera hur de egna uppgifterna utförts.
● Visa på grundläggande kunskaper om inlärning och studieteknik.
● Visa på grundläggande kunskaper om självskattning som verktyg för inlärning och personlig utveckling samt kunna sätta egna mål för sin personliga utveckling.
● Visa på ökad självkännedom i relation till andra. 
● Behandla andra med respekt och beakta andras personliga integritet samt ta egna initiativ till att delta i olika sammanhang, även sådana som medför ett ökat personligt eller kollektivt ansvar.
● Ta emot och ge andra konstruktiv återkoppling.

 

Ämnen som ingår i kursen

Behörighetsgivande ämnen (kan läsas som tema i annat ämne)

  • Svenska grund/Svenska som andraspråk grund
  • Engelska grund
  • Matematik grund
  • Samhällskunskap grund

 

Icke-behörighetsgivande ämnen som tillval

  • Digital teknik
  • Nutidsorientering
  • Träning och hälsa
  • Yrkessvenska

Quick Facts

Length: 1-3 ar (beroende pa tidigare studier eller arbetslivserfarenhet)
Study Pace:

100 %

Type of Instruction: On campus
Language of Instruction: Svenska
Location: Södertälje
Level:

Grundniva/SeQF 2 (kursen forbereder for studier pa gymnasial niva)

Organizer: Sankt Ignatios folkhögskola
Requirements:

Sprakkunskaper i svenska motsvarande minst SFI C/A2 i GERS

 

Ovrigt: Deltagarna har mojlighet att fa sprakstod av larare med arabiska eller
amarinja som modersmal.

Svenska