Allmän kurs Grund – profil Assistans inom LSS och Äldreomsorg

Övergripande läranderesultat 

Kunskaper

●Visa breddade kunskaper om funktionsvariationer, LSS-lagen, äldreomsorg, mänskliga rättigheter, funktionssätt, vård, omsorg och hälsopromotion; kunskaper om hur fakta kan samlas, sammanställas och redovisas.
● Visa kunskaper om vilken roll tidigare erfarenhet och kunskap spelar för vuxnas lärande och levnadssituation.

●Visa på grundläggande kunskaper om demokratiska processer och arbetsformer.


Färdigheter och förmågor
● Tillämpa angivna metoder och verktyg för att utföra tilldelade uppgifter inom områden som rör funktionsvariation, hälsopromotion och omvårdnad; deltagaren kan följa instruktioner och beskrivningar inom arbets- och studieområdet, söka och kritiskt bearbeta fakta inom kursens ämnesområden.

●Visa på förmåga till analys, bearbetning och överblick.

●Förstå och kommunicera på svenska i tal och skrift i olika sammanhang och för olika syften.
● Planera och genomföra en eller flera sociala och pedagogiska aktiviteter för en individel eller i grupp under sin LIA-period.


Kompetenser (ansvar och självständighet)
● Utföra praktik och studier med viss självständighet och ta ansvar för enklare uppgifter, samarbeta under ledning, medverka till gemensamma resultat och värdera hur de egna uppgifterna utförts.
● Visa på grundläggande kunskaper om inlärning och studieteknik.
● Visa på grundläggande kunskaper om självskattning som verktyg för inlärning och personlig utveckling.
● Sätta egna mål för sin personliga och yrkesmässiga utveckling.
● Visa ökad självkännedom i relation till andra och förmåga att hålla ett professionellt förhållningssätt i arbete med människor.

●Behandla andra med respekt och beakta andras personliga integritet samt ta egna initiativ till att delta i olika sammanhang, även sådana som medför ett ökat personligt eller kollektivt ansvar.
● Ta emot och ge andra konstruktiv återkoppling.


Ämnen som ingår i kursen (kan läsas som tema inom ett annat ämne)

Behörighetsgivande ämnen

  • Svenska grund/Svenska som andraspråk grund
  • Samhällskunskap grund
  • Matematik grund
  • Engelska grund
  • Kost och hälsa
  • Grundläggande vård och omsorg

Icke-behörighetsgivande ämnen (kan läsas som tema inom annat ämne)

  • Arbete inom LSS – att arbeta med personlig assistans
  • Arbete inom Äldreomsorg
  • Lärande i Arbete (LIA-praktik)
  • Mänskliga rättigheter och funktionsrätt

Quick Facts

Length: 1 år
Study Pace:

100%

Teaching Hours: Dagtid
Type of Instruction: På campus
Language of Instruction: Svenska
Location: Södertälje
Level:

Grundnivå/SeQF 2 (kursen förbereder för studier på gymnasial nivå)

Organizer: Sankt Ignatios Folkhögskola
Requirements:

Språkkunskaper i svenska motsvarande minst SFI C/A2 i GERS

Svenska