Allmän kurs Grund (50%) profil Östkyrkliga studier (50%)

Övergripande läranderesultat

Kunskaper
● Visa breddade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde samt kunskaper om hur fakta kan samlas, sammanställas och redovisas.
● Visa på kunskaper om vilken roll tidigare erfarenhet och kunskap spelar för vuxnas lärande.
● Visa på grundläggande kunskaper om demokratiska processer och arbetsformer.

Färdigheter och förmågor
● Tillämpa angivna regler, metoder och verktyg för att utföra tilldelade uppgifter; följa instruktioner och beskrivningar inom ett arbets- eller studieområde; söka och kritiskt bearbeta fakta inom flera arbets- eller studieområden.
● Visa på förmåga till analys, bearbetning och överblick.
● Förstå och kommunicera på svenska i tal och skrift i olika sammanhang och för olika syften och i relation till olika ämnen.
● Planera och genomföra sociala och pedagogiska aktiviteter.

Kompetesner (ansvar och självständighet)
● Utföra arbete eller studier med viss självständighet och ta ansvar för enklare uppgifter; samarbeta under ledning och medverka till gemensamma resultat samt värdera hur de egna uppgifterna utförts.
● Visa på grundläggande kunskaper om inlärning och studieteknik.
● Visa på grundläggande kunskaper om självskattning som verktyg för inlärning och personlig utveckling samt kunna sätta egna mål för sin personliga utveckling.

●Visa på ökad självkännedom i relation till andra.

● Behandla andra med respekt och beakta andras personliga integritet samt ta egna initiativ till att delta i olika sammanhang, även sådana som medför ett ökat personligt eller kollektivt ansvar.
● Ta emot och ge andra konstruktiv återkoppling.


Ämnen som ingår i kursen


Behörighetsgivande ämnen

 

  • Svenska grund/Svenska som andraspråk grund
  • Engelska grund
  • Matematik grund
  • Samhällskunskap grund

Övriga kurser väljs från utbudet av särskilda kurser på Sankt Ignatios College.

Quick Facts

Length: 1-3 år (beroende på tidigare studier eller arbetslivserfarenhet)
Study Pace:

100 %

Teaching Hours: Dagtid
Type of Instruction: Campus
Language of Instruction: Svenska
Location: Södertälje
Level:

Grundnivå/SeQF 2 (kursen förbereder för studier på gymnasial nivå)

Organizer: Sankt Ignatios Folkhögskola
Requirements:

Språkkunskaper i svenska motsvarande minst SFI C/A2 i GERS

Svenska