Swedish version coming soon

Besök i Egypten

I slutet av januari i år gjorde en delegation från Sankt Ignatios ett besök i Egypten. Bakgrunden tills besöket var en vilja att stärka den redan existerande relationen mellan kyrkorna i Egypten och Sankt Ignatios College samt att diskutera möjligheten att arbeta närmare kyrkorna i Egypten genom att erbjuda undervisning och vägledning för några av deras doktorand-studenter. Tanken är att studenterna ska läsa en inledande period i Sverige för att sedan återvända till Egypten för fortsatta studier vid Logos Papal Centre vid Sankt Bishoys kloster i Wadi Natrun.  

I delegationen ingick dr. Michael Hjälm, rektor; Gabriel Bar-Sawme, studierektor; fader Joseph Gobran, rektorer för det koptiska seminariet; arkimandrit Jean Mansour, rektorer för det bysantinska seminariet, samt våra tre professorer: Samuel Rubenson, Cyril Hovorun and Davor Džalto. Samuel Rubenson har en lång och trogen relation till kyrkorna i Egypten och är en av västvärldens ledande akademiker med inriktning på den monastiska rörelsens teologi och spiritualitet. 

Delegationen fick möta både hans helighet Theodoros II, påve och patriark av Alexandria och hela Afrika, och hans helighet Tawadros II, påve av Alexandria och patriark av den koptiska ortodoxa kyrkan. De besökte även Logos Papal Centre och flera av de kloster som haft stor andlig betydelse för Egyptens kyrkor. 

SV