fbpx

Diakonens liturgiska roll

Diakoner har haft en integrerad roll i kyrkan liv från dess första tid och fram till vår (Apg 6:1–6). Inom den ortodoxa kyrkan spelar diakonen en viktig roll i liturgin såväl som pastoralt i församlingen.

Denna kurs leder studenterna in i diakonens roll i de bysantinska kyrkornas gudstjänst, med speciellt fokus på liturgisk ordning och bön. Vi fördjupar oss i den gudomliga liturgin, kvälls- och morgongudstjänster samt de stora högtiderna, men vi tittar också på kyrkans övriga sakrament. Studenterna kommer att stifta bekantskap med kyrkoåret och den ortodoxa spiritualitetens klassiska texter.

Ladda ner kursplanen här:

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 år

Studietakt: Deltid (50 %)

Studietider: Helger och kvällar
Undervisningstyp: Campus och distansundervisning
Undervisningsspråk: Svenska och engelska, eller svenska och arabiska
Studieplats: Campus Södertälje
Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Studenter måste vara registrerade som boende i Sverige. 

Serviceavgift: Studenter måste betala en serviceavgift. Deltidskurser på campus (50%): 600 kr per kurs/termin

 

SV
EN SV