fbpx

Östkyrkans teologi och tradition I

Denna kurs är en lättillgänglig introduktion i östkyrkliga studier vars mål är att utrusta studenter med möjligheten att kunna tjäna sin kyrka på en genomtänkt och självkritiskt vis. Studenterna kommer att lära känna de skriftliga, teologiska och liturgiska grunderna i sina traditioner samt förstå utvecklingen av de olika ortodoxa traditioner som uppstått i historien. Ett speciellt fokus läggs på utvecklingen av kristologin fram till – och efter – konciliet i Kalcedon.

Studierna sker i ett inter-ortodoxt sammanhang.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 år

Studietakt: Deltid (50 %)

Undervisningstyp: Distansundervisning samt träffar på Campus
Undervisningsspråk: Arabiska och engelska
Studieplats: Campus Södertälje

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Studenter måste vara registrerade som boende i Sverige. 

Serviceavgift: Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin

SV
EN SV