Kurskatalogen för Allmän kurs (2021/2022)

Kurskatalogen för Allmän kurs på Sankt Ignatios Folkhögskola för skolåret med början augusti 2021 finns nu tillgänglig på vår hemsida. Klicka här för att upptäcka utbudet av tillgängliga kurser och program. Ansökningsperioden startar måndagen den 15 mars.

SV