Swedish version coming soon

2020 års pristagare av Sankt Ignatios orden

Sankt Ignatios orden år 2020 tilldelas professor Aristotle Papanikolaou och professor George Demacopoulos för deras bidrag i grundandet av det ortodoxa kristna studiecentret på Fordham universitet. Det ortodoxa kristna studiecentret har gjort betydelsefulla insatser för att medvetenheten kring östkyrkliga studier i väst ska öka, och har initierat tänkesätt för att uppdelningen mellan öst och väst ska kunna överskridas. Genom att fokusera på områden som förringats av en majoritet i samhället – som kvinnans roll, människans sexualitet och minoriteters rättigheter – har professor Aristotle Papanikolaou och professor George Demacopoulos lagt grunden för en institution dedikerad åt försoning, dialog och ömsesidig förståelse. Genom att rikta en kritisk blick på historiebeskrivningen har centret utfört ett pionjärarbete när det gäller förståelsen av idébygget i öst och väst, vilket öppnat upp nya vägar i historieforskningen. Genom det ortodoxa kristna studiecentrets arbete har professor Aristotle Papanikolaou och professor George Demacopoulos visat att en ortodox världsbild och en ortodox praktik kan inverka positivt på samhället i väst, samtidigt som de visat att västerländskt idégods kan utveckla och ha en positiv inverkan på ortodoxin.

Datum och plats för prisceremonin för Sankt Ignatios orden år 2020 kommer att tillkännages senare.

Mer information om Sankt Ignatios orden finns här.

SV