Welcome to Sankt Ignatios Orthodox Tewahedo Seminary

I tewahedo-seminariet i Tysslinge lär sig unga män från Eretrea och Etipopien mer om sin tradition, omgivna av ett vackert svenskt landskap!

Introduktion

Tewahedo-seminariet grundades 2016 som en del av Sankt Ignatios. Genom hans nåd biskop Abakirs välsignelse och under fader Afewerki Tesfas ledning har seminariet utvecklats på ett anmärkningsvärt vis. Efterhand som allt fler unga kristna sökte sig till seminariet startades ett program för utbildning av Mahlietay (kantor). Seminariet har utvecklats till att svara på den utmanande frågan: ”Var och hur kan präster och diakoner utbildas för att fylla det behov av heliga tjänster inom tewahedo-kyrkan som skapats genom vår egen migration”. Seminariet har nu hundratals studenter.

Livet i seminariet

Tewahedo-seminariet, beläget i ett hus strax utanför Södertälje, är hemvist för alla studenter i tewahedo-kyrkan. Det är en sann njutning att höra dem sjunga St Yareds hymner och läsa Ge’es-texter i denna vackra plats, omgiven av skogar och fält. Här bor alla studenter som läser yrkesprogram (präst-, diakon-, och kantorsprogram) och de som läser kandidat-, master- och doktorand-programmen. I huset finns sovrum, bönerum, kök, matsal och en föreläsningssal. Genom att dela matlagning, städning och andra hushållsuppgifter samt delta i de dagliga bönerna och i liturgin, fördjupar studenterna sin fromhet och sin omsorg om varandra.

Hitta hit

Seminariets adress är:
Tysslinge 11
152 97 Södertälje