Swedish version coming soon

Syrisk-ortodox tro och liv II

Denna kurs riktar sig främst till ungdomsledare i den syrisk-ortodoxa kyrkans två ungdomsorganisationer i Sverige, SOKU och SOUF. Det huvudsakliga syftet med kursen är att erbjuda medlemmar i SOKU och SOUF möjligheten att fördjupa den teoretiska och praktiska kunskapen om kyrkans liv och lära, samt utveckla medlemmarnas förmåga att reflektera över denna kunskap samt kunna förmedla vad de lärt sig. Kursen består av två moduler:

Modul 3: I Patristikligger fokus på tongivande kyrkofäder i den syrisk-ortodoxa traditionen inom fem epoker: den apostoliska, förkalcedoniska, postkalcedoniska, postislamska samt den samtida.

Modul 4: I Liturgipresenteras viktiga aspekter på det liturgiska livet i den syrisk-ortodoxa kyrkan som dopets mysterium, smörjelsen och eukaristin såväl som dagliga böner (Šḥimo) och kyrkoårets böner (Fanqitho och Mʿadʿdono).

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 år

Studietakt: Deltid (50%)

Studietider: Kvällar och vissa helger
Undervisningstyp: Campus
Undervisningsspråk: Svenska och engelska
Studieplats: Campus Södertälje

Nivå: Seminary (Continuation of Syriac Orthodox Faith and Life I)

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios Folkhögskola: Studenter måste betala en serviceavgift. Deltidskurser på campus (50%): 600 kr per kurs/termin 

SV