Svenska från dag ett

Kursens mål: är att stärka deltagarnas kunskaper i det svenska språket, bidra till att lättare integrera sig i det nya samhället och att visa på hur det svenska samhället fungerar.

Övrigt: Kursen vänder sig till asylsökande och personer som har fått uppehållstillstånd men som bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden.

Kursstarter 2021: (OBS: vi är inte klara med kursstaterna här än.)

 

Snabbfakta

Längd: 10 veckor
Studietakt:

Deltid (50 %)

Undervisningsspråk: svenska; deltagarna in Huddinge har möjlighet att få språkstöd av lärare med amarinja som modersmål
Studieplats: Huddinge eller Sundsvall
Nivå:

Gymnasieförberedande

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Det finns inga formella krav för inträde till grundnivå utan varje student bedöms för att kunna ges rätt utbildningsnivå. Eftersom kurserna i programmet undervisas på svenska bör sökande vars förstaspråk inte är svenska ha slutfört SFI nivå D. Sökande måste vara minst 18 år och officiellt registrerade i Sverige.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Studenter måste vara registrerade som boende i Sverige. 

Serviceavgift: Studenter måste betala en serviceavgift. Program på campus: 1200 kr per program/termin

SV