Svenska från dag ett

Kursens mål: är att stärka deltagarnas kunskaper i det svenska språket, bidra till att lättare integrera sig i det nya samhället och att visa på hur det svenska samhället fungerar.

Övrigt: Kursen vänder sig till asylsökande och personer som har fått uppehållstillstånd men som bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden.

Kursstarter 2021: (OBS: vi är inte klara med kursstaterna här än.)

 

Snabbfakta

Längd: 10 veckor
Studietakt:

Deltid (50 %)

Undervisningsspråk: svenska; deltagarna in Huddinge har möjlighet att få språkstöd av lärare med amarinja som modersmål
Studieplats: Huddinge eller Sundsvall
Nivå:

Introduktionskurs

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
SV