fbpx

Söndagsskola och ungdomsledarskap-utbildning

I denna kurs blir får studenterna lära sig de teoretiska och praktiska delarna av att leda söndagskola och annan ungdomsverksamhet. I kursen kommer studenterna att utvecklas inom olika områden:

Förmågan att skapa en kommunikativ miljö i söndagsskoleklassen.

En djupgående förståelse för söndagsskolans roll i kyrkan.

En grundläggande förståelse för den dialektiska relationen mellan kyrka och samhälle.

Förståelse för unga studenters inlärningsproblem.

Hur man inspirerar snarare än instruerar.

Studenter kommer att kunna praktisera vad de lärt sig i en fungerande söndagsskola.

Ladda ner kursplanen här:

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 år

Studietakt: Deltid (50 %)

Studietider: Helger och kvällar
Undervisningstyp: Campus
Undervisningsspråk: Engelska
Studieplats: Campus Södertälje
Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Studenter måste vara registrerade som boende i Sverige. 

Serviceavgift: Studenter måste betala en serviceavgift. Deltidskurser på campus (50%): 600 kr per kurs/termin

SV
EN SV