Swedish version coming soon

Söndagsskoleutbildning (Syrisk-ortodoxa kyrkan)

Översikt

Syftet med kursen är att samla och träna söndagsskolelärare i den syrisk-ortodoxa kyrkan av Antiokia i Sverige. Kursen är baserad på syrisk-ortodoxa kyrkan av Antiokias liturgiska år. Deltagarna kommer att bli guidade i hur man anpassar innehåll inom detta ramverk för olika pedagogiska nivåer, beroende på söndagsskoledeltagarnas ålder. Kursen tillhandahåller också en introduktion i generell pedagogik, och barnpedagogik i synnerhet, och hur denna pedagogik kan appliceras på söndagsskolan.

Deltagarna kommer att dela med sig av sina egna erfarenheter och arbeta tillsammans med att samla material och aktiviteter som kan användas i söndagsskolans undervisning i lokala kyrkor, inklusive material som introduceras i kursen.

Kursen kommer att innefatta följande moduler:

Modul 1: Introduktion till pedagogik i allmänhet och barnpedagogik i synnerhet.

Modul 2: Söndagsskolan som en plats att växa och lära.

Modul 3: Introduktion till syrisk-ortodoxa kyrkan av Antiokias liturgiska år och hur det kan kommuniceras till barn av olika ålder.

Mål

Vid slutet av kursen ska studenterna kunna:

  • Kunna visa upp en grundläggande förståelse för utbildningsprinciper för barn
  • Reflektera över hur man applicerar barnpedagogik i söndagsskolan
  • Utveckla en medvetenhet för söndagsskolan som en plats att växa och lära
  • Kunna visa upp en grundläggande förståelse för syrisk-ortodoxa kyrkan av Antiokias liturgiska år och hur den kunskapen kan kommuniceras till barn av olika ålder
  • Reflektera över, och dela perspektiv om, söndagsskolans roll i kyrkolivet
  • Tillsammans med andra reflektera över ens egen kunskap och utveckling genom livet och relatera den till ens roll som lärare
  • Utveckla en medvetenhet om integrationen av lärarens erfarenheter i undervisningAnsökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 år

Studietakt: Deltid (50%)

Studietider: Kvällar och/eller helger
Undervisningstyp: Distans (online)
Undervisningsspråk: Svenska och engelska
Studieplats: Campus Södertälje

Nivå: Seminarium (det finns inga förkunskaper för denna kurs)

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Det krävs att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios folkhögskola: Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin

SV