Swedish version coming soon

Söndagsskoleutbildning (Syrisk-ortodoxa kyrkan)

Målet med denna kurs är att samla och utbilda söndagsskollärare inom den syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige. Kursen baseras på den syrisk-ortodoxa kyrkans liturgiska år. Deltagarna kommer att få hjälp att anpassa innehållet i detta ramverk till olika pedagogiska nivåer, beroende på barnens ålder, i deras söndagsskoleklasser.

Kursen innehåller även en introduktion till både allmän pedagogik och en specifik barnpedagogik samt hur denna pedagogik kan anpassas till undervisning i en söndagsskola.

Deltagarna kommer att dela med sig av sina egna erfarenheter och arbeta tillsammans med att samla material och aktiviteter som kan användas i söndagsskolans undervisning i lokala kyrkor, inklusive material som introduceras i kursen.

Modul 1: Introduktion till pedagogik i allmänhet och barnpedagogik i synnerhet.

Modul 2: Söndagsskolan som en plats för utveckling och lärande.

Modul 3: Introduktion till den syrisk-ortodoxa kyrkans liturgiska år och hur det kan kommuniceras till barn i olika åldrar.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 år

Studietakt: Deltid (50%)

Studietider: Kvällar och/eller helger
Undervisningstyp: Campus
Undervisningsspråk: Svenska och engelska
Studieplats: Campus Södertälje

Nivå: Förberedande/Seminarienivå

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios Folkhögskola: Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin

SV