Swedish version coming soon

Söndagsskola: Ledarskap och pedagogik (Koptisk-ortodoxt seminarium)

I denna kurs får deltagarna en introduktion i de teoretiska och praktiska aspekterna av söndagskoleundervisning. De uppmanas att utveckla en pedagogisk vision baserad på kristna insikter om människans vara (antropologi), världen, samhället, kunskapsteorier samt sakramental teologi. Kursens mål är att hjälpa deltagarna att utveckla kompetens inom följande områden: en kommunikativ miljö för söndagskoleklasser, en välutvecklad förståelse för söndagsskolans roll i kyrkan och det dialektiska förhållandet mellan kyrka och samhälle, förstå inlärningssvårigheter hos yngre elever i söndagsskolan samt hur man i undervisningen inspirerar snarare än instruerar. Deltagarna kommer att få möjlighet att använda sina färdigheter under en verksam söndagsskola.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 år

Studietakt: Deltid (50%)

Studietider: Kvällar och/eller helger
Undervisningstyp: Campus
Undervisningsspråk: Arabiska och engelska eller arabiska och svenska
Studieplats: Campus Södertälje

Nivå: Förberedande/Seminarienivå

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift: Studenter måste betala en serviceavgift. Deltidskurser på campus (50%): 600 kr per kurs/termin  

SV