Swedish version coming soon

Serbisk-ortodox sång med kyrkoslaviskt språk

Serbisk ortodox kyrkomusik tillhör en familj av sånger som härrör från bysantinsk sång genom muntlig överföring, precis som prostopinie melodier som används i karpato-ryska kyrkor härrör från znameny (och andra) sångtraditioner. Liknande melodier finns och används i ett stort område som sträcker sig från Grekland till Ukraina, inklusive rysk "grekisk sång" (греческий распев)

 Denna kurs koncentrerar sig på den serbiska varianten av denna tradition samtidigt som den jämförs med dess "moder"- och "syster"-traditioner. Det består av individuella lektioner och gruppföreläsningar/workshops tillsammans med en lärare.

Deltagarna kommer också att ha tillgång till förinspelade föreläsningar där traditionen kommer att förklaras.

Föreläsningarna kommer att ge en inblick i den teoretiska aspekten av sång, inklusive sångens historia, grundläggande liturgi, typikon och grunderna i det kyrkoslaviska språket. Innehållet som ges i videorna kommer att utvecklas vidare genom workshops och kommer att ge möjlighet för deltagarna att arbeta tillsammans, under ledning av lärarna, för att komponera musik till en given text och diskutera praktiska frågor och problem som kan uppstå under en gudstjänst . Enskilda lektioner kommer att ge stöd för deltagarnas specifika svårigheter i ämnet.

Deltagarna kommer att lära sig hur man läser västerländsk notation relaterade till transkriptioner av sånger, fasta och rörliga delar av gudstjänster, och hur gudstjänster bör genomföras och hur läsningar genomförs i kyrkan. Deltagarna kommer också att lära sig hur man läser, bättre förstår och korrekt uttalar det kyrkliga slaviska språket, samt att förbättra sin allmänna sångprestanda.

Kursen kommer huvudsakligen att genomföras online.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: Två semester

Studietakt: Deltid (50 %)

Studietider: Dagtid
Undervisningstyp: Distans (online) med vissa möten
Undervisningsspråk: Serbiska

Nivå: Seminarienivå

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.


Avgifter på Sankt Ignatios folkhögskola
:
Studenter måste betala en serviceavgift. Serviceavgiften för detta program är 400 SEK per termin.

SV