Swedish version coming soon

Sankt Ignatios College: ansökningar till nästa akademiska år – nytt datum!

Ansökningstiden för kurser och program på Sankt Ignatios College har förlängts till den 18 juni.

Du kan ansöka genom att klicka här

The application period for programs and courses organized by the Stockholm School of Theology (University College Stockholm) is extended as well. The application period closes on the June 18. You can make an application by clicking

här (för svenska)

här (för engelska)

You can see and download our course catalogue här.

Ansökningar som inkommer efter ansökningstiden godkänns inte.

SV