Swedish version coming soon

Offentlig föreläsning i serien Ecklesiologi: “Ecumenical Global Diplomacy” av Dr Sofia Camnerin

Den 3 juni kl 13:00 föreläser Dr Sofia Camnerin i Sankt Ignatios offentliga föreläsningsserie. Ämnet är den världsvida ekumeniken och presenteras under rubriken Ecumenical Global Diplomacy. Hon kommer att ta upp frågan om varför denna ekumenik behövs, och resonera kring de utmaningar som finns och åtagande som krävs. Den roll som Kyrkornas världsråd spelar i den världsvida ekumeniken kommer att vara central i föreläsningen, men även CEC och Charta Oecumenica kommer att beröras.

Föreläsningarna i denna serie är obligatoriska för studenter som läser de Pastoral-pedagogogiska och Församlingspedagogiska prorammen, MA-studenter vid Östkyrkliga studier samt för MA-studenter i Internationella relationer och ekumenik, men vi uppmanar alla våra studenter att delta. Länk till föreläsningarna finns i Canvas.

Föreläsningen är offentlig och tillgänglig för alla som vill delta. Vänligen fyll i formuläret nedan om du vill se föreläsningen online och skicka den till oss tillsammans med din epost-adress. Vi skickar en zoom-länk 30 minuter innan föreläsningen börjar.

Här är en länk till formuläret.

Vi strävar efter att filma alla föreläsningar och vid ett senare tillfälle göra dem tillgängliga på Sankt Ignatios College Youtube-kanal.

SV