Swedish version coming soon

Projektledare

Kursen kommer inte att hållas under året.

Grunden i denna kurs är ledarskap inom en scoutgrupp eller en frivilligorganisation. Kursen vänder sig till dem som innehar en ledarroll inom en scout- eller ungdomsrörelse och som vill utveckla sina kunskaper inom ledarskap. Deltagarna kommer att få den teoretiska och praktiska kunskap som behövs för att kunna leda olika projekt, samt lära sig bemästra de verktyg som krävs för att bli en självsäker och ansvarsfull ledare. Kursen vänder sig till dem som är aktiva inom en ungdoms- eller scoutorganisation. Deltagarna uppmanas att även använda sina erfarenheter och kunskaper i ett vidare socialt sammanhang i samhället.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 termin

Studietakt: Deltid (50%)

Undervisningstyp: Distans
Undervisningsspråk: Svenska

Nivå: Seminarienivå

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter:Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift: Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin  

SV