Program

Vi erbjuder utbildning till dem som önskar tjäna kyrkan genom ett yrke som präst, diakon, församlingspedagog eller kantor.

Genom ett stort utbud av kurser och program som kan läsas på plats eller via distans, på hel- eller deltid, erbjuder vi teologisk och praktisk utbildning till dem som önskar lära sig mer om sin kristna tradition och fördjupa sin tro.

På Teologiska Högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) erbjuder vi utbildning på kandidat-, master- och doktorandnivå i östkyrkliga studier.