Swedish version coming soon

Program för vigning till präst i den ortodoxa tewahedo-traditionen

Detta program är framtaget för att förbereda tjänstgörande präster för arbete inom lokala församlingar i den ortodoxa tewahedo-traditionen. Kursen är två-årig och undervisningen sker på tigrinja och amarinja. 

I kursen ingår avancerad Zema (liturgi och hymner) vilket förbereder kandidaterna att som präst förrätta sakramental liturgi. Deltagare förväntas dessutom delta i avancerade Ge’ez-studier samt i studier inom åtta kompletterande områden: dogmatisk teologi, kyrkohistoria I, bibelstudier, patrologi (år 1) och kyrkohistoria II, kanonisk lag och kyrklig administration, ecklesiologi samt homiletik (år II).

De som genomför programmet kommer att ha goda kunskaper och vara väl förberedda för att fira den heliga gudstjänsten enligt tewahedo-traditionen. De kommer att förstå kyrklig administration för att kunna leda en församling enligt kyrkans ordning. De kommer dessutom att få möjlighet att utveckla sin pastorala förmåga under ledning av kvalificerade lärare.  

För att delta i programmet behöver den sökande ha genomgått diakon-programmet i tewahedo-traditionen eller motsvarande nivå av liturgiska studier.  

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Studietider: Dagtid, vissa helger & kvällar
Undervisningstyp: Campus
Undervisningsspråk: Tigrinja och amarinja
Studieplats: Tewahedo-seminariet, Tysslinge
Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Studenter måste vara registrerade som boende i Sverige. 

Serviceavgift: Studenter måste betala en serviceavgift. Program på campus: 1200 kr per program/termin

SV