fbpx

Allmän kurs på grundläggande nivå

Allmän kurs på grundläggande nivå förutsätter inte att du har några tidigare studier på grundnivå, och har som mål att rusta dig för fortsatta studier på gymnasial nivå. Deltagare fokuserar på svenska eller Svenska som andraspråk, matematik och samhällskunskap, samt engelska som blir allt viktigare i dagens samhälle, både på arbetsplatsen och på nätet. Eftersom kursen ges på svenska bör sökande ha läst på SFI (D nivå) innan de påbörjar studierna på allmän kurs. Kursen innebär vanligtvis ca två års studier. Sökande kallas till nivåtest i svenska, samt intervju för att avgöra deltagarens förutsättningar i relation till kursens krav.
background and aims to enable students to progress to the
Gymnasium Level Program. Students will study Swedish as a
second language (SAS) and mathematics but will also study
English, which is increasingly important today in the
workplace and online. Since the courses are taught in
Swedish, students should have completed SFI level D before
beginning their studies. The program usually takes two years.
Applicants will be called to a placement test and interview to
assess their language level in relation to the demands of the
course.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1-2 år
Studietakt:

Heltid (100%)

Studietider: Dagtid
Undervisningstyp: Campus
Undervisningsspråk: Svenska
Studieplats: Campus Södertälje
Nivå:

Grundnivå (SeQf nivå 2)

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Det finns inga formella krav för inträde till Grundnivå men varje student kommer att bedömas för att bestämma rätt utbildningsnivå. Eftersom kurserna i programmet undervisas på svenska bör sökande vars första språk inte är svenska ha slutfört SFI-nivå D. Dessutom måste alla studenter vara minst 18 år gamla och officiellt registrerade i Sverige.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Studenter måste vara registrerade som boende i Sverige. 

Serviceavgift: Studenter måste betala en serviceavgift. Program på campus: 1200 kr per program/termin

SV
EN SV