Allmän kurs – Grund, Södertälje

Nivå: är att förbereda för sig studier på Allmän kurs – MR-profil eller Allmäns kurs-Jobbprofil. Vi fokuserar framför allt på en ökad kunskap i svenska som andraspråk på grundläggande nivå och hur det svenska samhället fungerar.

Ämneskurser:

Svenska grund/ svenska som andraspråk grund

Samhällskunskap grund

Matematik grund

Engelska grund

Förkunskaper: en kurs för dig som inte har avgångsbetyg från svensk grundskola eller har studier på en lägre nivå i ditt hemland

Kursstarter 2021: 11 januari och 17 augusti

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1-3 år
Studietakt:

Heltid (100%)

Undervisningsspråk: svenska; deltagarna har möjlighet att få språkstöd av lärare med arabiska som modersmål
Studieplats: Campus Södertälje
Nivå:

Gymnasieförberedande

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Det finns inga formella krav för inträde till grundnivå utan varje student bedöms för att kunna ges rätt utbildningsnivå. Eftersom kurserna i programmet undervisas på svenska bör sökande vars förstaspråk inte är svenska ha slutfört SFI nivå D. Sökande måste vara minst 18 år och officiellt registrerade i Sverige.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Studenter måste vara registrerade som boende i Sverige. 

Serviceavgift: Studenter måste betala en serviceavgift. Program på campus: 1200 kr per program/termin

SV