Swedish version coming soon

Pastoral kurs

Vi är glada att kunna meddela att vi erbjuder en ny kurs som önskar utrusta dem som har en tjänst i kyrkan med den kunskap och de verktyg de behöver för att vara goda pastorer, rådgivare och medarbetare. Kursen är framtagen för präster, diakoner och andra yrkesverksamma som arbetar med att hjälpa och stötta människor.

Kursen är två-årig och uppdelad i flera delar. Den första delen, Teologisk antropologi (ges hösten 2020), erbjuder en inblick i människans fysiska, teologiska och filosofiska natur och förklarar hur kyrkofäderna såg på människan genom begrepp som kristologi, skapelse och tillbedjan. I kursens andra del, Liturgisk teologi och filantropi (våren 2021), undersöker vi först hur liturgin uppenbarar en underliggande ordo och hur vi kan arbeta med denna ordo i praktiken. Vi fortsätter sedan att undersöka på vilka olika sätt dygderna främjar försoning hos människan och hennes gemenskaper. Mer information om läsåret 2021/2022 kommer senare.

Det finns ett begränsat antal platser kvar, så ansök så snart som möjligt. 

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 2 år
Arrangör: Sankt Ignatios Folkhögskola
SV