Swedish version coming soon

Pastoralkurs

Det trosvissa, effektiva och kreativa livet i kyrkan i dag kräver ett andligt ledarskap som är förberett i både hjärnan och hjärtat hos ledaren för att den ska kunna leda kyrkan i kärlek, kunskap, trohet och profetisk klarhet. Pastoralkursen på Sankt Ignatios College erbjuder under sina två år en utbildning riktad både till hjärta och hjärna för människor som är kallade att tjäna Gud genom en tjänst i kyrkan.

Sankt Ignatios pastoralkurs riktar sig både till dem som redan tjänstgör som präst eller diakon i kyrkan och till dem som förbereder sig för en ordination som präst eller diakon. Pastoralkursen riktar sig även till kvinnor och män som önskar tjänstgöra i kyrkan som diakonissor, diakoner eller andliga lärare.

För deltagare i pastoralkursen ligger fokus på fyra områden:

  1. Teologisk antropologi
  2. Liturgisk teologi och filantropi
  3. Systematisk ecklesiologi
  4. Pastoral omsorg, retorik och homiletik

 

Undervisningen sker online på halvtid. Lärarkåren består av en mångfascetterad skara lärare och akademiker som vigt sina liv åt kyrkan och som önskar dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom sina respektive expertisområden.

Vi välkomnar dig att undersöka möjligheten att delta i denna utbildning för kyrkan i dag, i Sankt Ignatios Colleges unika pan-ortodoxa miljö.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 2 år

Deltid (50 %)

Undervisningstyp: Distans
Undervisningsspråk: Engelska

Nivå: Seminarienivå

Arrangör: Sankt Ignatios Folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Studenter måste vara registrerade som boende i Sverige. 

Serviceavgift vid Sankt Ignatios Folkhögskola: Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin  

SV