Swedish version coming soon

Pastoral course

Vi är glada att kunna meddela att vi erbjuder en ny kurs som önskar utrusta dem som har en tjänst i kyrkan med den kunskap och de verktyg de behöver för att vara goda pastorer, rådgivare och medarbetare. Kursen är framtagen för präster, diakoner och andra yrkesverksamma som arbetar med att hjälpa och stötta människor.

Mer information finns tillgänglig här

SV