fbpx

Naem Kouj

Mitt namn är Naem Kouj.

Jag har behörighet som modersmålslärare i arabiska och har dessutom en examen i agronomi från mitt hemland Syrien.

Jag undervisar i arabiska som modersmål och i svenska för nyanlända. Jag har dessutom via studiehandledning för nyanlända elever undervisat i matematik, NO och SO på grundskolenivå.

Jag ser utbildning som något informativt och lärande. Kunskap är en oändlig resa där människan aldrig upphör att lära sig. Utbildningen är ett sätt att upplysa människor inom olika områden, vilket skapar nya möjligheter för dem i samhället och i vardagen.

Jag undervisar genom att på studenternas språk förklara hur det svenska språkets struktur och grammatik ser ut och fungerar. Jag visar på skillnaderna mellan svenska och arabiska och lyfter fram de svårigheter som möter arabisktalande elever när de läser svenska. Jag använder olika sätt och hjälpmedel för att undervisa och strävar efter att öka studenternas användningen av det svenska språket och minska användningen av det arabiska språket.

Jag vill skapa roliga och lärorika lektioner för att på så sätt öka elevernas intresse. Jag strävar efter att skapa en god stämning som gör att eleverna kan vara fysiskt närvarande och mentalt koncentrerade vilket är förutsättningar för lärande.

På fritiden håller jag mig sysselsatt; jag träffar vänner, läser böcker samt simmar och tränar regelbundet.

Tjänst

Lärare

Email

naem.kouj@sanktignatios.org

SV
EN SV