Swedish version coming soon

Magisterprogram i religion, politik och demokrati (60 hp)

Magisterprogrammet i religion, politik och demokratiinom avdelningen för östkyrkliga studier (Enskilda Högskolan Stockholm), är utformat för att utbilda framtida specialister och akademiker i kunskaper kring relationer mellan religiösa idéer och institutioner och den offentliga miljön.

 

Utbildningen behandlar interaktionen mellan teologiska idéer, religiös tro och praktik, och det moderna sekulära samhället och samtida globaliseringsprocesser. Kurserna åskådliggör hur teologi och kyrklig praktik relaterar till den ständigt föränderliga sociala och politiska omgivningen, hur ideologi (både inom kyrkan och i samhället) strukturerar vår uppfattning om det sociala fältet, och hur man på ett konstruktivt och kreativt sätt kan engagera sig i sociala och politiska sammanhang och demokratiska processer.

Programmet förser studenterna med teoretisk kunskap, förmågan till kritisk analys och de möjligheter att formulera sig skriftligt som krävs för ett framtida arbete som sakkunnig (inom till exempel utbildning, politik, analys eller inom offentliga och ideella organisationer). Magisterexamen inkluderar en 15-poäng magisteruppsats om ett specialiserat område. Studenterna skriver uppsatsen under den andra terminen.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 år, 60 hp

Studietakt: Heltid

Undervisningstyp: Distans
Undervisningsspråk: Engelska

Nivå: Högskola

Arrangör: Teologiska Högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)
Krav:

För sökande krävs en kandidatexamen i teologi/religionsstudier motsvarande 180 hp eller en examen inom ett annat område som inkluderar religionsstudier eller teologiska kurser på minst 60 hp, inklusive en uppsats på minst 15 hp. Minst 15 hp ska vara inom Östkyrkliga studier eller inom ett jämförbart område. Studenter med andra relevanta utbildningar eller en utländsk examen som motsvarar kraven kan bli antagna efter ett personligt omdöme och en tentamen.

Studenter kan i vissa fall bli antagna direkt till den senare delen av utbildningen (61–120 hp) under förutsättning att kraven på förkunskaper är uppnådda.

Sökande måste lämna ett motivationsbrev.

Studenter måste också kunna visa upp goda kunskaper i engelska motsvarande engelska nivå 6 i det svenska skolsystemet. Studenter som inte kommer från Sverige, eller som inte kan verifiera sina kunskaper i engelska, behöver genomgå ett internationellt godkänt kunskapstest, till exempel TOEFL IELTS eller motsvarande.

Kursavgifter: Studier vid Teologiska högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Information om kursavgifter för internationella studenter finns på https://ehs.se/tuition-fees

English