Swedish version coming soon

Magisterprogram i Östkyrkliga studier (60 hp)

Detta 60-poängs magisterprogram är ett avancerat, ett-års program, som låter studenter få en djupare förståelse för de kristna kyrkorna i öst. Det möjliggör också för studenterna att utveckla nödvändiga färdigheterna inom forskning och kritiskt tänkande för att studenten ska kunna fortsatta studier på doktorsnivå i Sverige. Utbildningen ger även studenten kunskap och färdigheter som anses vara värdefulla av professionella grupper där kunskap om religion och en förståelse för sociala och existentiella frågor är viktiga, till exempel inom religiösa organisationer, media och utbildning. Det kan också vara en del av yrkesförberedelserna för pastorer, präster och lärare. 

Magisterexamen inkluderar en 15-poäng magisteruppsats om ett specialiserat område. Studenterna skriver uppsatsen under den andra terminen. 

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 år, 60 hp

Studietakt: Heltid

Studietider: Dagtid
Undervisningstyp: Campus eller online
Undervisningsspråk: Engelska
Studieplats: Campus Bromma & Campus Södertälje

Nivå: Högskola

Arrangör: Teologiska Högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)
Krav:

För sökande krävs en kandidatexamen i teologi/religionsstudier motsvarande 180 hp eller en examen inom ett annat område som inkluderar religionsstudier eller teologiska kurser på minst 60 hp, inklusive en uppsats på minst 15 hp.

Minst 15 hp ska vara inom Östkyrkliga studier eller inom ett jämförbart område. Studenter med andra relevanta utbildningar eller en utländsk examen som motsvarar kraven kan bli antagna efter ett personligt omdöme och en tentamen. Studenter kan i vissa fall bli antagna direkt till den senare delen av utbildningen (61–120 hp) under förutsättning att kraven på förkunskaper är uppnådda.

Studenter kan i vissa fall bli antagna direkt till den senare delen av utbildningen (61–120 hp) under förutsättning att kraven på förkunskaper är uppnådda.

Studenter måste också kunna visa upp goda kunskaper i engelska motsvarande engelska nivå 6 i det svenska skolsystemet. Studenter som inte kommer från Sverige, eller som inte kan verifiera sina kunskaper i engelska, behöver genomgå ett internationellt godkänt kunskapstest, till exempel TOEFL IELTS eller motsvarande.

Kursavgifter: Studier vid Teologiska högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Information om kursavgifter för internationella studenter finns på https://ehs.se/tuition-fees.

English