Swedish version coming soon

Mahlietay (kantor) utbildningsprogram i tewahedotraditionen

Kantorsutbildningen vänder sig till hängivna deltagare som önskar studera de sånger och hymner som är komponerade och arrangerade av sankt Yared. Kursen sträcker sig över 4–6 år och hålls på tigrinja, amarinja och ge'ez. Kantorsdelen kräver inga kunskaper i svenska eller engelska, men den kan kombineras med Allmän kurs och där kommer engelska och svenska att användas.

Sångerna och hymnerna i kantorsprogrammet kräver intensiva studier och mycket övning, inte minst för dem som inte har någon tidigare erfarenhet av dessa. Deltagarna kommer förutom sång att lära sig olika instrument, som bönekäppar, trummor och sistrum. De kommer att studera avancerad ge'ez och åtta andra teologiska moduler, inklusive (år 1:) dogmatik, kyrkohistoria I, bibelvetenskap och patristik; (år 2:) kyrkohistoria II, kyrkorätt och administration, ecklesiologi och homiletik. 

För att kunna bli antagen till detta program måste den sökande med fullgott resultat ha läst diakonprogrammet i tewahedotraditionen eller motsvarande studier inom liturgi eller hymn.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 4–6 år

Studietakt: Deltid (50%) eller heltid (100%)

Studietider: Dagtid och vissa helger och kvällar
Undervisningstyp: Campus
Undervisningsspråk: Tigrinja och svenska eller amarinja och svenska
Studieplats: Campus Södertälje

Nivå: Seminarienivå som kan kombineras med Allmän kurs

Arrangör: Sankt Ignatios Folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Studenter måste vara registrerade som boende i Sverige. 

Serviceavgift: Studenter måste betala en serviceavgift. Heltidskurser på campus: 1200 kr per kurs/termin. Deltidskurser på campus (50%): 600 kr per kurs/termin.

SV