Swedish version coming soon

Program för mahlitay (kantor) i tewahedo-traditionen

Kantorsprogrammet är framtaget för studenter som vill fördjupa sig i Sankt Yareds liturgiska sånger och hymner. Undervisningen sker på ge’ez, tigrinja och amarinja. 

Det tar tid att bemästra dessa liturgiska sånger och hymner, speciellt för dem som inte har tidigare erfarenhet av dem, vilket är orsaken till att kursen varar i 4–6 år. 

Vid sidan av liturgiska sånger och hymner deltar studenterna i studier inom åtta kompletterande områden: dogmatisk teologi, kyrkohistoria I, bibelstudier, patrologi, kyrkohistoria II, kanonisk lag och kyrklig administration, ecklesiologi samt homiletik. Dessa studier förbereder studenterna på att korrekt administrera sakramenten och ge pastoral vägledning.

Studenterna kommer även lära sig använda liturgiska instrument som bönekäppar, trummor, sistra med flera. 

För att delta i programmet behöver den sökande ha genomgått diakon-programmet i tewahedo-traditionen eller motsvarande nivå av liturgiska studier. 

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 4–6 år

Studietakt: Heltid

Studietider: Dagtid, vissa helger & kvällar
Undervisningstyp: Campus
Undervisningsspråk: Ge’ez, tigrinja och amarinja
Studieplats: Tewahedo-seminariet, Tysslinge
Arrangör: Sankt Ignatios Folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Studenter måste vara registrerade som boende i Sverige. 

Serviceavgift: Studenter måste betala en serviceavgift. Program på campus: 1200 kr per program/termin

SV