Swedish version coming soon

Magisterprogram i religion, politik och demokrati (120 hp)

Masterprogrammet i religion, politik och demokrati, inom avdelningen för östkyrkliga studier, är utformat för att utbilda framtida specialister och akademiker i kunskaper kring relationer mellan religiösa idéer och institutioner och den offentliga miljön.

Utbildningen behandlar interaktionen mellan teologiska idéer, religiös tro och praktik, och det moderna sekulära samhället och samtida globaliseringsprocesser. Kurserna åskådliggör hur teologi och kyrklig praktik relaterar till den ständigt föränderliga sociala och politiska omgivningen, hur ideologi (både inom kyrkan och i samhället) strukturerar vår uppfattning om det sociala fältet, och hur man på ett konstruktivt och kreativt sätt kan engagera sig i sociala och politiska sammanhang och demokratiska processer.

Programmet förser studenterna med teoretisk kunskap, förmågan till kritisk analys och de möjligheter att formulera sig skriftligt som krävs för ett framtida arbete som sakkunnig (inom till exempel utbildning, politik, analys eller inom offentliga och ideella organisationer).

Du hittar mer information om programmet här (pdf) eller på ehs.se

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 2 år, 120 högskolepoäng

Studietakt: Heltid

Undervisningstyp: Distans
Undervisningsspråk: Engelska

Nivå: Högskola

Arrangör: Teologiska Högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)
Krav:

De som ansöker till detta program behöver antingen ha en kandidatexamen på 180 ECTS-poäng i teologi eller religionsstudier, eller en annan examen där teologi eller religionsstudier ingår med minst 60 ECTS-poäng, inklusive en uppsats på minst 15 poäng. Minst 15 poäng ska vara i Östkyrkliga studier eller ett jämförbart ämne inom religionsstudier. Studenter som läst andra jämförbara ämnen eller har läst motsvarande ämnen utomlands, kan antas efter individuell prövning.

Studenter kan även få tillgång till en senare del av programmet (61–120 ECTS-poäng) med hjälp av en specialansökan, förutsatt att antagningskraven är uppnådda.

Sökande måste lämna ett motivationsbrev.

Kunskaper i engelska som krävs motsvarar engelska nivå 6 på gymnasienivå. Studenter som kommer från andra länder än Sverige och studenter som inte kan verifiera goda kunskaper i engelska, behöver göra ett internationellt godkänt prov, som TOEFL IELTS eller motsvarande.

Kursavgifter: Studier vid Teologiska högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Information om kursavgifter för internationella studenter finns på https://ehs.se/tuition-fees

English