Swedish version coming soon

Masterprogram i religion, politik och demokrati

Det nya masterprogrammet i religion, politik och demokrati, inom avdelningen för östkyrkliga studier, är utformat för att utbilda framtida specialister och akademiker i kunskaper kring relationer mellan religiösa idéer och institutioner och den offentliga miljön.

Utbildningen behandlar interaktionen mellan teologiska idéer, religiös tro och praktik, och det moderna sekulära samhället och samtida globaliseringsprocesser. Kurserna åskådliggör hur teologi och kyrklig praktik relaterar till den ständigt föränderliga sociala och politiska omgivningen, hur ideologi (både inom kyrkan och i samhället) strukturerar vår uppfattning om det sociala fältet, och hur man på ett konstruktivt och kreativt sätt kan engagera sig i sociala och politiska sammanhang och demokratiska processer. 

Programmet förser studenterna med teoretisk kunskap, förmågan till kritisk analys och de möjligheter att formulera sig skriftligt som krävs för ett framtida arbete som sakkunnig (inom till exempel utbildning, politik, analys eller inom offentliga och ideella organisationer).

Du hittar mer information om programmet här.

Teologiska högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) 

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 2 år, 120 högskolepoäng

Studietakt: Heltid

Studietider: Dagtid
Undervisningstyp: On-line
Undervisningsspråk: Engelska
Studieplats: Campus Bromma

Nivå: Högskola

Arrangör: Teologiska Högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)
Krav:

För att bli antagen till programmet behöver den sökande ha antingen en kandidatexamen i teologi/religion som består av 180 högskolepoäng, eller examen inom något annat ämne varav minst 60 poäng består av religiösa eller teologiska ämnen, inklusive en avhandling på minst 15 poäng.
Studenter kan i vissa fall bli antagna direkt till den senare delen av utbildningen (61–120 högskolepoäng) under förutsättning att kraven på förkunskaper är uppnådda.
Studenter från andra länder än Sverige, eller studenter som inte kan verifiera tillräckliga kunskaper i engelska måste genomgå ett internationellt godkänt test, till exempel TOEFL, IELTS eller motsvarande.

Kursavgifter: Studier vid Teologiska högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Information om kursavgifter för internationella studenter finns på https://ehs.se/tuition-fees

SV