Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Magisterprogram i Östkyrkliga studier (120 hp)

Mastersprogrammet är ett tvåårigt program dör studenterna erhåller en djupare förståelse inom området Östkyrkliga studier så väl som kunskaper om hur man kommunicerar på en avancerad akademisk nivå. I mastersprogrammet ingår seminarier, föreläsningar och läsning av texter. Programmet är förberedande för doktorandstudier.

En student kan välja att avsluta studierna efter ett år och erhåller då, om resultatet uppnår krävd nivå, en magisterexamen (60 ECTS-poäng). Denna ettåriga magisterexamen ska innehålla en 15-poängs magisteruppsats.

Under den första terminen ligger fokus på studiemetoder och traditionens källor, vilket inkluderar ämnen som:

  • Ortodoxa heliga texter och hur dessa ska läsas
  • Metoder och källor vid patristiska studier
  • Liturgik och liturgisk teologi
  • Ecklesiologi och kanonisk rätt

Under den andra och tredje terminen specialiserar sig studenterna inom ett av dessa två områden:

  • Kyrkohistoria, med inriktning på bibelvetenskap eller patristik
  • Kyrkan, dess spiritualitet och dess uppdrag, eller dess organisation och förhållande till andra kyrkor och till världen

Under den fjärde terminen kommer studenterna att skriva en uppsats på ett valfritt ämne inom studieområdet. De studenter som läser ett år, kommer att skriva sin 15-poängsuppsats under den andra terminen.

Du hittar mer information om programmet här (pdf) eller på ehs.se.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 2 år, 120 högskolepoäng

Studietakt: Heltid

Studietider: Dagtid
Undervisningstyp: Campus eller online
Undervisningsspråk: Engelska
Studieplats: Campus Bromma & Campus Södertälje

Nivå: Högskola

Arrangör: Teologiska Högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)
Krav:

De som ansöker till detta program behöver antingen ha en kandidatexamen på 180 ECTS-poäng i teologi eller religionsstudier, eller en annan examen där teologi eller religionsstudier ingår med minst 60 ECTS-poäng, inklusive en uppsats på minst 15 poäng.

Minst 15 poäng ska vara i Östkyrkliga studier eller ett jämförbart ämne inom religionsstudier på en avancerad nivå. Studenter som läst andra jämförbara ämnen eller har läst motsvarande ämnen utomlands, kan antas efter individuell prövning. Studenter kan även få tillgång till en senare del av programmet (61–120 ECTS-poäng) med hjälp av en specialansökan, förutsatt att antagningskraven är uppnådda.

Kunskaper i engelska som krävs motsvarar engelska nivå 6 på gymnasienivå. Studenter som kommer från andra länder än Sverige och studenter som inte kan verifiera goda kunskaper i engelska, behöver göra ett internationellt godkänt prov, som TOEFL IELTS eller motsvarande.

Kursavgifter: Studier vid Teologiska högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Information om kursavgifter för internationella studenter finns på https://ehs.se/tuition-fees.

English