Swedish version coming soon

Masterprogram i östkyrkliga studier

Masterprogrammet är ett tvåårigt program där studenterna fördjupar sina kunskaper inom ämnet östkyrkliga studier samt övar upp sina färdigheter i konsten att kommunicera på en avancerad akademisk nivå. Masterprogram erbjuder seminarier, föreläsningar och utvald textläsning. 

En student kan välja att avsluta studierna efter ett år. Om deras studiearbeten håller nödvändig nivå så erhåller de en masterexamen (60 högskolepoäng).

Det första året fokuserar på studiemetoder samt på vår traditions ursprung. Det innehåller kurser som:

• Teori och metod med fokus på östkyrkliga studier

• Ortodoxa heliga texter och hur dessa läses

• Metoder och källor inom patristiska studier

• Liturgik och liturgisk teologi

Under det andra året specialiserar sig studenterna inom följande tre ämnen:

• Kyrkofäderna och deras historiska sammanhang

• Kyrkan, dess andlighet och uppgift

• Kyrklig organisation samt relationen mellan de olika kyrkorna och med den vidare världen

Under det andra årets andra termin skriver studenterna en avhandling inom ett valt ämne. 

Du hittar mer information om programmet här.

Teologiska högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) 

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 2 år, 120 högskolepoäng

Studietakt: Heltid

Studietider: Dagtid
Undervisningstyp: Campus eller On-line
Undervisningsspråk: Engelska
Studieplats: Campus Bromma & Campus Södertälje

Nivå: Högskola

Arrangör: Teologiska Högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)
Krav:

För att bli antagen till programmet behöver den sökande ha antingen en kandidatexamen i teologi/religion som består av 180 högskolepoäng, eller examen inom något annat ämne varav minst 60 poäng består av religiösa eller teologiska ämnen, inklusive en avhandling på minst 15 poäng. Minst 15 poäng ska vara inom östkyrkliga studier, eller motsvarande inom religiösa studier på en avancerad nivå. Studenter med motsvarande utbildning utomlands eller med annan relevant utbildning kan bli antagna efter personlig bedömning och prövning.
Studenter kan i vissa fall bli antagna direkt till den senare delen av utbildningen (61–120 högskolepoäng) under förutsättning att kraven på förkunskaper är uppnådda.
Studenter från andra länder än Sverige, eller studenter som inte kan verifiera tillräckliga kunskaper i engelska måste genomgå ett internationellt godkänt test, till exempel TOEFL, IELTS eller motsvarande.

Kursavgifter: Studier vid Teologiska högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Information om kursavgifter för internationella studenter finns på https://ehs.se/tuition-fees

SV