Swedish version coming soon

De ortodoxa traditionernas liv och tro

Programmet introducerar de ortodoxa kyrkornas liv, tro och praktik. Ramverket för programmet är menat att vara modulär och ger möjlighet att studera två kurser parallellt, motsvarande halvtidsstudier (50%), eller en kurs i taget på 25%, för att tillgodose behoven hos de som önskar integrera sina studier med andra livsåtaganden.

Varje år erbjuds nya kurser inom programmet, vilket ger deltagarna möjligheten att, om de vill i och med att nya moduler erbjuds, fortsätta studera kurser utöver programmets inledande år. Introduktionsmodulen ges varje höst och är menad att vara en naturlig utgångspunkt för vem som helst som vill bekanta sig med ortodoxt liv och tro. De kurser som hittills erbjudits har behandlat teman så som liturgi, historia, troslära, klosterväsen och spiritualitet, samt samtida kyrkoliv och de utmaningar som uppstår från att vara en del av ett samtida västerländskt samhälle. Som andra folkhögskolekurser är betoning i kursen på att lära sig genom diskussioner om teman och litteratur och att dela med sig av erfarenheter tillsammans i en lärande gemenskap.

Kurser i programmet:

  • Ortodox tro: En introduktion, 7,5 hp
  • Ortodox tro: Dogmatik och historia, 7,5 hp
  • Ortodox tro: Monasticism och asketism, 7,5 hp
  • Ortodox tro: I samtiden, 7,5 hp

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 eller 2 år

Studietakt: Deltid (25% eller 50%)

Undervisningstyp: Distans
Undervisningsspråk: Engelska

Nivå: Seminarienivå

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios folkhögskola: Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin. Distanskurser (25%): 200 kr per kurs/termin.

SV