Swedish version coming soon

De ortodoxa traditionernas liv och tro (Folkhögskola)

Denna kurs önskar ge deltagarna en introduktion till de ortodoxa kyrkornas liv, tro och praktik, så som de ser ut i de bysantinska, koptiska, syriska traditionerna samt i tewahedo- traditionen. Deltagarna kommer att lära sig hur dessa traditioner uttrycks i liturgin, historien, dogmen, monasticism, spiritualitet och samtida kyrkoliv. Det kommer att finnas möjlighet att fundera över och diskutera frågor hur det liturgiska livet, som ett utryck för kärlek till Gud, kan avslöja världens existentiella mening; hur monastiska ideal är uttryck för en längtan att bli verkligt mänsklig; samt hur helgon som theophoroi (”goda bärare”) blir de portvaktare som öppnar dörren för syndare så att de med glädje kan inträda i kungariket. Det kommer även att finnas tillfälle att fundera över andra aspekter av dessa traditioner, som till exempel hur olika regimer och sociopolitiska förutsättningar har format de ortodoxa kyrkorna och hur dogmerna utvecklats, och i synnerhet hur utvecklingen av kristologin ledde till en schism mellan de orientala och de bysantinska kyrkorna. Deltagarna kommer slutligen att fundera över kyrkans liv utifrån dess närvaro i samtiden. Ämnen som organisation och kanonisk rätt kommer att tas upp, liksom de utmaningar dessa traditioner möter i ett modernt västerländskt samhälle.

Utifrån detta breda pan-ortodoxa perspektiv kommer deltagarna att få en god överblick av denna fascinerande kristna tradition. Deltidsprogrammet, som undervisas på distans, är idealiskt för alla som vill fördjupa sina kunskaper om de ortodoxa traditionerna men samtidigt arbeta eller ägna sig åt ytterligare studier.

Kurser i programmet:

  • Ortodox tro: En introduktion
  • Ortodox tro: Dogmatik och historia
  • Ortodox tro: Monasticism och asketism
  • Ortodox tro: I samtiden

 

Nedan finner ni länken till anmälningsformuläret, där ni även kan markera vilka delkurser ni ämnar gå kommande termin.

 

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 eller 2 år

Studietakt: Deltid (25% eller 50%)

Undervisningstyp: Distans
Undervisningsspråk: Engelska

Nivå: Seminarienivå

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios Folkhögskola: Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin. Distanskurser (25%): 200 kr per kurs/termin.

SV