Swedish version coming soon

Introduktion till den ortodoxa hagiografin

Introduktion till den ortodoxa hagiografin med särskilt fokus på problematiken kring dess översättning - en kurs i seminarieform

Kalendertexterna om de ortodoxa helgonen, den ortodoxa kyrkans synaxarion är en ofta förbisedd källa till historisk och teologisk förståelse. Denna kurs i seminarieform fokuserar i synnerhet på söndagars och festdagarnas synaxarietexter utifrån det stora synaxarion som Hieromunk Makarios av Simonos Petra sammanställt och som översatts till många europeiska språk, men ännu inte till svenska. Deltagande i kursen förutsätter goda kunskaper i svenska, och något av språken engelska, franska och grekiska.

Kursmaterial The Synaxarion – The Lives of the Saints of the Orthodox Church by Hieromonk Makarios of Simonos Petra (Trans. Christopher Hookway), Holy Convent of The Annunciation of Our Lady, Ormylia (Chalkidike, Greece), 1998

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 år i 3 studieperioder (sommar, höst 2022 och vår 2023)

Studietakt: Deltid (50 %)

Studietider: Dagtid
Undervisningstyp: Kursstart på Campus Södertälje, för övrigt distans (online)
Undervisningsspråk: Svenska

Nivå: Seminarienivå

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.


Avgifter på Sankt Ignatios folkhögskola
:
Studenter måste betala en serviceavgift. Serviceavgiften för detta program är 400 SEK per termin.

SV