Swedish version coming soon

Introduktion till ortodox tro

Denna kurs är en lättillgänglig introduktion i östkyrkliga studier vars mål är att utrusta studenter med möjligheten att kunna tjäna sin kyrka på en genomtänkt och självkritiskt vis. Studenterna kommer att lära känna de skriftliga, teologiska och liturgiska grunderna i sina traditioner samt förstå utvecklingen av de olika ortodoxa traditioner som uppstått i historien. Ett speciellt fokus läggs på utvecklingen av kristologin fram till – och efter – konciliet i Kalcedon.

Studenterna deltar i studierna i ett inter-ortodoxt sammanhang.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 2 år

Studietakt: Deltid (50%)

Undervisningstyp: Distans och campusträffar
Undervisningsspråk: Arabiska

Nivå: Seminarienivå

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios Folkhögskola: Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin  

SV