Swedish version coming soon

Ikonmåleri II

I denna kurs kommer studenterna att kunna förbättra sin skicklighet i ikonmåleri samt utveckla sin kunskap vad gäller material och teknik. Förutom traditionellt ikonmåleri kommer studenterna att få en introduktion i samtida ikonmåleri, både vad gäller material, teknik och stil. I slutet av kursen bör studenterna vara redo att måla en ikon i mellan- eller stort format.

För att delta i denna kurs krävs avslutat deltagande i Ikonmåleri I eller ett personligt godkännande från kursledaren.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 termin (våren 2021)

Studietakt: Deltid (25 %)

Studietider: Helger och kvällar
Undervisningstyp: Campus
Undervisningsspråk: Engelska
Studieplats: Campus Södertälje
Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Studenter måste vara registrerade som boende i Sverige. 

Serviceavgift: Studenter måste betala en serviceavgift. Deltidskurser på campus (25%): 300 kr per kurs/termin

SV
EN SV