Allmän kurs – MR-profil

Kursens mål: är att förbereda sig för studier på högskola eller yrkeshögskola. Vi fokuserar på samhällskunskap med profilen mänskliga rättigheter.

Ämneskurser:

Svenska 1, 2, 3/ svenska som andraspråk 1, 2, 3

Samhällskunskap 1, 2, 3

Matematik 1, 2

Engelska 5, 6

Historia 1a1

Naturkunskap 1a1

Religion 1

Förkunskaper: svensk grundskola eller allmän kurs grund

Kursstarter 2021: 17 augusti

Ansökningsperioden: Ansökningsperioden öppnar den 15 mars 2021.

Snabbfakta

Längd: 1-3 år
Studietakt:

Heltid (100%)

Undervisningsspråk: Svenska
Studieplats: Campus Södertälje
Nivå:

Högskoleförberedande

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Kravet för inträde till programmet är att ha slutfört Grundnivå (SeQf nivå 2) eller motsvarande utbildning. Dessutom måste alla studenter vara minst 18 år gamla och officiellt registrerade i Sverige.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Studenter måste vara registrerade som boende i Sverige. 

Serviceavgift: Studenter måste betala en serviceavgift. Program på campus: 1200 kr per program/termin

SV