fbpx

Allmän kurs på gymnasial nivå

Programmet på gymnasienivå är utformat för att förbereda studenter inför arbetslivet eller inför vidare utbildning på en högre nivå. I programmet läser man svenska som andraspråk, matematik, engelska, samhällskunskap och historia, naturvetenskap och religion. Eleverna får verktyg som inte bara ökar deras möjligheter att få en anställning, utan som även ger dem möjlighet att helt och fullt delta i samhället. Vanligtvis tar det mellan ett och tre år att genomföra utbildningen. 

Vi erbjuder dessutom möjlighet att läsa körkortsteori som en integrerad del av kursen, gymnastikpass och träning i att förbereda sig för högskoleprovet.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1-3 år
Studietakt:

Heltid (100%)

Studietider: Dagtid
Undervisningstyp: Campus
Undervisningsspråk: Svenska
Studieplats: Campus Södertälje
Nivå:

Gymnasienivå (SeQf nivå 4)

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Kravet för inträde till programmet är att ha slutfört Grundnivå (SeQf nivå 2) eller motsvarande utbildning. Dessutom måste alla studenter vara minst 18 år gamla och officiellt registrerade i Sverige.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Studenter måste vara registrerade som boende i Sverige. 

Serviceavgift: Studenter måste betala en serviceavgift. Program på campus: 1200 kr per program/termin

SV
EN SV