Dr. Gabriel Bar-Sawme

Gabriel Bar-Sawme

On leave of absence until February 2024

Gabriel Bar-Sawme har arbetat inom Sankt Ignatios lärarteam sedan 2013. Han är biträdande rektor för Stiftelsen Sankt Ignatios, ansvarig för folkhögskolans kansli samt folkhögskolelärare.

Gabriel holds a BS in social work from Örebro University, a BA in theology from the  Newman Institute, an MA in theology from Princeton Theological Seminary and a PDH in ecclesiology from Uppsala University. His research interests include liturgical studies, ritual studies, cultural studies, migration and critical theory. Gabriel has written a number of book chapters and articles for cultural magazines. 

Gabriel är biträdande rektor för Stiftelsen Sankt Ignatios och ansvarar för att alla aktiviteter på Sankt Ignatios går i linje med stiftelsens mål. Han ser denna uppgift som en process för att underlätta för ortodoxa kyrkor från Mellanöstern och Östeuropa att reflektera kritiskt över sin egen historia och plats i samhället, vilket i sin tur kan möjliggöra olika slags teologiska och politiska engagemang. Detta uppnås genom akademisk forskning och undervisning men också genom utbildningen av en ny generation ledare som engagerar sig i kyrka och samhälle.

Roll

Biträdande rektor för Stiftelsen Sankt Ignatios; folkhögskolelärare; jämställdhetsansvarig tillhör avdelningskollegiet för östkyrkliga studier vid Teologiska högskolan i Stockholm

E-post

gabriel.barsawme@sanktignatios.org

English