Gabriel Bar-Sawme

Gabriel Bar-Sawme

Gabriel Bar-Sawme har arbetat inom Sankt Ignatios lärarteam sedan 2013. Han är biträdande rektor för Stiftelsen Sankt Ignatios, ansvarig för folkhögskolans kansli samt folkhögskolelärare.

Gabriel har en kandidatexamen i socialt arbete från Örebro universitet, en kandidatexamen i teologi från Newman-institutet, en masterexamen i teologi från Princeton Theological Seminary och en doktorsexamen i ecklesiologi vid Uppsala Universitet. Hans forskningsintresse är inriktat på liturgiska, rituella och kulturella studier samt på migration och kritisk teori. Gabriel har skrivit flera bidrag till böcker samt artiklar för kulturtidskrifter.  

Gabriel är biträdande rektor för Stiftelsen Sankt Ignatios och ansvarar för att alla aktiviteter på Sankt Ignatios går i linje med stiftelsens mål. Han ser denna uppgift som en process för att underlätta för ortodoxa kyrkor från Mellanöstern och Östeuropa att reflektera kritiskt över sin egen historia och plats i samhället, vilket i sin tur kan möjliggöra olika slags teologiska och politiska engagemang. Detta uppnås genom akademisk forskning och undervisning men också genom utbildningen av en ny generation ledare som engagerar sig i kyrka och samhälle.

Tjänst

Biträdande rektor [Deputy Dean]för Stiftelsen Sankt Ignatios; folkhögskolelärare; jämställdhetsansvarig; tillhör avdelningskollegiet för östkyrkliga studier vid Teologiska högskolan i Stockholm

E-post

gabriel.barsawme@sanktignatios.org

SV